Öppna Skolplattformen

Integritetspolicy

"Öppna Skolplattformen", hädanefter "appen", byggs av "Not free beer AB" som en kommersiell app. Appen hämtar all information från respektive skolplattform, hädanefter Skolplattformen, efter inloggning via BankID. Appens funktion är därmed direkt knuten till att Skolplattformen fungerar. Vi kan endast ta ansvar för att vår kod fungerar – inte deras.

Denna sida är till för att informera våra besökare och användare om våra policies gällande insamling och hantering av personlig information från användare av tjänsten.

TLDR (~kort sammanfattning på ren svenska)

All information i appen kommer från Skolplattformen. Informationen lämnar aldrig din telefon. Vi är snudd på integritetsfanatiker och skulle aldrig drömma om att samla in information om dig eller dina barn. Det enda som lagras är sånt som lagras i din telefon för att det ska gå snabbare att använda appen. Om vi börjar samla loggar för att lättare kunna lösa eventuella buggar kommer vi se till att de inte innehåller någon som helst information om dig eller ditt barn - bara om koden.

Insamling och användning av personlig information

All information som hämtas visas endast för inloggad användare. Informationen cacheas på den mobila enheten. Ingen information skickas från den mobila enheten eller lagras, analyseras eller processas någon annanstans.

Inga tredjepartssystem har tillgång till någon del av informationen.

Loggning av data

För närvarande sker ingen loggning av data. Detta kan komma att ändras. Om så sker kommer loggad data att vara strikt begränsad till systeminformation såsom namn på mobil enhet och operativsystemversion samt information om eventuella fel som uppstått i användningen. Ingen personlig information härrörande från Skolplattformen kommer att samlas in.

Cookies

Cookies är filer med små mängder data som används för att identifiera användaren. Dessa används av Skolplattformen och skickas endast dit. Cookies sparas lokalt i enheten och rensas när en inloggad session avslutas.

Säkerhet

Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa säkerheten för din information. Detta innebär i praktiken att vi aldrig skickar vidare någon personlig data från din mobila enhet. All personlig information levereras från Skolplattformen och därmed är du i slutänden hänvisad till att lita på säkerheten i det systemet. I fall då vi, i arbetet med att bygga denna app, har upptäckt potentiella svagheter i Skolplattformen har vi vidtagit steg för att rapportera detta på ett ansvarsfullt sätt. Detta kommer vi göra även fortsättningsvis. Kom ihåg att elektronisk lagring och överföring över Internet aldrig kan garanteras vara 100% säker.

Integritet för barn

Appen läser information från system som hanterar barn under 13 år. Oavsett barnets ålder skickar vi ingen information vidare från din enhet. Den information du får tillgång via appen är samma som du når via Skolplattformen.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Eftersom vi inte samlar in någon information om våra användare kan vi tyvärr inte kontakta dig om så sker. Vi kommer dock informera om det i appen. Om du vill vara på den säkra sidan kan du återbesöka den här sidan då och då.

Denna integritetspolicy gäller fr.o.m. 2021-09-13. Ändringar i denna policy finns dokumenterade på vår GitHub.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller förslag till förbättringar av denna integritetspolicy. Skicka ett mail till dev@skolplattformen.org.